Ирина, г. Москва
Категория: Холодильники
2012-07-16 14:28:36
морозильник минск 118-1, что означают значки на панели - снежинка в круге и снежинка в квадрате

Снежинка в квадрате – режим замораживания. Снежинка в круге – режим хранения.