№ 115674
sviridovporto, г. Porto portugaliya
2011-03-09
Stiralnaya mawina samsung ds68-02350 ne ostanavlivaetsa v konce stirki.Na cifre 8,kotoraya visvetilas na tablo vremeni proces dal'we ne idet.Idet beskonehniy otjim bel'ya,vremia nazad ne otshitivaetsa,proces ne zaverwaetsa.
Необходим осмотр  машины, вероятно неисправен блок управления.
Ответ помог?